Home / Zuid Holland / Fracties zetten kanttekeningen bij zorgplan

Fracties zetten kanttekeningen bij zorgplan

D66 en LHN zijn bang dat het plan van de gemeente voor gebiedsgerichte ondersteuning verkeerd kan uitpakken. De moties die de twee fracties hebben ingediend en die zijn aangenomen, moeten ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. De gemeente wil zorg- en welzijnspartners onder een paraplu samenbrengen.

Lees verder bij het AD.