Home / Friesland / Net smoke by de spulwike Ljouwert

Net smoke by de spulwike Ljouwert

It wie al jierren belied dat der net smookt wurde mocht, mar no meie frijwilligers hielendal gjin sigaret mear opstekke op plakken dêr’t de bern dat sjen kinne. Lês mear oer: Net smoke by de spulwike Ljouwert.

Lês mear by Omrop Fryslân.