Home / Friesland / Sjen yn it tsjuster: earbetoan oan Tsjêbbe Hettinga

Sjen yn it tsjuster: earbetoan oan Tsjêbbe Hettinga

Jonge, lytse jonge… Rop my, rop my werom, werom. It is it refrein fan it gedicht ‘Lytse Jonge’ fan dichter Tsjêbbe Hettinga. It giet oer syn bertedoarp Burchwert. It doarp dêr’t freed it stik ‘Sjen yn it tsjuster’ yn premjêre giet. It… Lês mear oer: Sjen yn it tsjuster: earbetoan…

Lês mear by de boarne.