Home / Friesland / Boargemastert Marga Waanders foarsitter Keunstwurk

Boargemastert Marga Waanders foarsitter Keunstwurk

Marga Waanders is de nije foarsitter fan Keunstwurk. Se nimt de funksje oer fan Skelte Brouwers dy’t nei acht jier ôfskie nimt. Marga Waanders is boargemaster fan de gemeente Dongeradiel. Se seit dat it tige wichtich is om keunst en kultuer te… Lês mear oer: Boargemastert Marga Waanders foarsitter Keunstwurk.

Lês mear by de boarne.