Home / Friesland / Reedrydwinkels krije it drok

Reedrydwinkels krije it drok

Ride op bûtenwetter, it is noch net fertroud. Dochs binne der al wat plakken op ûnderstrûpen lân dêr’t it – om de wynwekken hinne – wol krekt koe. Op in stikje fan de Jan Durkspolder by Earnewâld bygelyks en ek by it natoergebiet Easterskar fan… Lês mear oer: Reedrydwinkels krije it…

Lês mear by de boarne.