Home / Friesland / Personiel basisûnderwiis Noarden fiert aksje

Personiel basisûnderwiis Noarden fiert aksje

Juffen en masters yn it basisûnderwiis yn Noard-Nederlân lizze woansdei it wurk del. Se stake foar ferlichting fan de wurkdruk en in better salaris. Der fynt straks in grutte manifestaasje plak yn Grins. En ek yn Fryslân wurdt op ferskate plakken aksje fierd. Yn Grou is by OBS De Twa Fisken in manifestaasje, dêr’t leararen harren stakingsformulier ynleverje kinne.

Lês mear by de boarne.